Lessenreeksen

Jeugdtheaterschool TIJ ontwikkeld niet alleen kortdurende projecten maar ook langere reeksen.
Denk bijvoorbeeld aan 8 tot 20 lessen basis theatertechnieken.
Of een reeks waarin de leerlingen aan de slag gaan met film en filmacteren. Maar ook journalistiek is bij ons niet onbekend.
TIJ werkt graag samen met de school en past de lesinhoud aan aan de thema's uit de les. Zo leren de kinderen meer en maken de theorie eigen.

Theater vaardigheden

In onze lange lessenreeks Theater vaardigheden maken de leerlingen kennis met het vak theater. Ze werken aan de basisvaardigheden en gaan dieper in op een specifieke speelstijl of theater genre. Deze lessenreeks kan eventueel afgesloten worden met een presenatie voor ouders en andere klassen.

Film acteren

Theater en film lijkt in veel opzichten op elkaar. Maar het is toch ook een wereld van verschil. Waarin je op het theater op je knieen zakt van verdriet kan dit zelfde effect worden gegeven door het optekken van je wenkbrouwen in een close up. In de lessenreeks film acteren onderzoeken de leerlingen het effect van een camera. Dit project wordt eventueel afgesloten met het maken van een eigen film/soap aflevering.

Geschikt voor kinderen vanaf de bovenbouw

Journalistiek

'Waarom dan?' Nieuwsgierigheid is een prachtige eigenschap die veel kinderen bezitten. Maar hoe kan je dat inzetten voor een groter thema? In de lessenreeks Journalistiek ondekken de kinderen de wereld van de vragen.
Wat is een open vraag? Hoe kom je achter de waarheid? En hoe presenteer je vanuit je ondekkingen je eigen verhaal?

Geschikt voor kinderen vanaf de middenbouw Basisschool en jongeren in de VO