Cultuureducatie

binnen- en buitenschoolse theatereducatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Wij leveren maatwerk voor uw school of instelling.

TIJ ontwikkelt en organiseert kunst- en cultuureducatie. Onze expertise op het gebied van kunst- en cultuureducatie aan kinderen in het primaire en voortgezet onderwijs is uniek en wij blijven daarin doorgroeien en ontwikkelen.

Met onze inhoudelijke kennis van leerlijnen in de kunst- en cultuureducatie en onze gedreven vakdocenten zorgen wij samen met de school of instelling voor passende cultureel educatieve programma’s. Wij bieden een totaalpakket van organisatie, programmaontwikkeling en begeleiding voor de leerkrachten/pedagogen. Vooral onze lessen en workshops in maatwerk zijn populair. Hiermee kunnen wij aansluiten bij de actuele programma’s en thema’s. Ook ondersteunen wij de opdrachtgevers bij het ontwerpen en uitvoeren van hun leerlijnen.

Voor veel opdrachtgevers is het van belang dat alles op maat is aan te passen. Theater spreekt veel vaardigheden aan die ook in reguliere lessituaties worden gebruikt, hierdoor is het theater een waardevolle aanvulling op de lessen die de school geeft. Ook bieden wij nieuwe programma’s, workshops, trajecten of ondersteuning van een leerlijnenopzet. Daarnaast begeleiden wij leerkrachten in eindmusicals.


Jeugdtheaterschool TIJ is inmiddels een gevestigde naam in Amsterdam met 16 jaar bestaan in Amsterdam. In deze jaren zijn duurzame samenwerkingen met scholen in PO, VO en welszijnsinstellingen ontstaan. Deze scholen zijn van verschillende onderwijstypen voorzien waarvoor wij maatwerk leveren. Dit betekent dat er zowel lange leerlijnen als korte reeksen ontwikkeld worden waarbij de wensen, normen en waarden van de school in acht worden genomen. Wij beschikken over een groot bereik en brengen ruim 2.500 leerlingen per jaar in uiteenlopende vormen met kunst in contact.

Om welke kunstdiscipline het ook gaat, TIJ stelt de leefwereld van het kind centraal. Het delen van de eigen belevingswereld ontluikt creativiteit en maakt ruimte voor gezamenlijk plezier. Het geeft de gelegenheid eigen meningen en visies te vormen. Elkaar durven te bevragen, naar elkaar te luisteren en samenwerkingen aan te gaan. Begrip te genereren en hun plaats in de maatschappij te verduidelijken. Kunst laat kinderen verwonderen en nieuwe paden bewandelen op het gebied van oplossingsgerichtheid. Vaardigheden die het onderwijs verdieping en verbreding bieden waardoor wij een waardevolle bijdrage aan de werkdrukverlaging leveren. Met het traject Cultuurcoach zien wij een mooie kans laagdrempelig deze tools over te dragen. Wij willen leerlingen met deze eerste ervaringen succes laten ondervinden zodat zij hun enthousiasme voor cultuur ontdekken.