Cultuureducatie

onder schooltijd

TIJ ontwikkelt en organiseert kunst- en cultuureducatie onder en na schooltijd. Onze expertise op het gebied van kunst- en cultuureducatie aan kinderen in het primaire en voortgezet onderwijs is uniek en wij blijven daarin doorgroeien en ontwikkelen.  

Met onze inhoudelijke kennis van leerlijnen in de kunst- en cultuureducatie en onze gedreven vakdocenten zorgen wij samen met de school of instelling voor passende cultureel educatieve programma’s. Wij bieden een totaalpakket van organisatie, programmaontwikkeling en begeleiding voor de leerkrachten/pedagogen. Vooral onze lessen en workshops in maatwerk zijn populair. Hiermee kunnen wij aansluiten bij de actuele programma’s en thema’s. Ook ondersteunen wij de opdrachtgevers bij het ontwerpen en uitvoeren van hun leerlijnen. 

Lessenreeksen van TIJ

Jeugdtheaterschool TIJ staat bekend om het aanbieden van haar langere lessenreeksen.
Op meerdere scholen geeft TIJ het gehele schooljaar les in dans en/of theater.
Een lessenreeks is al mogelijk vanaf 5 lessen.
*De minimale afname van een lessenreeks is 5 lesweken van minimaal 3 uur per lesdag. 

Cultuureducatie op School

Over TIJ

Jeugdtheaterschool TIJ is sinds 2005 een gevestigde naam in Amsterdam. In deze jaren zijn duurzame samenwerkingen met scholen in PO, VO en welszijnsinstellingen ontstaan. Deze scholen zijn van verschillende onderwijstypen voorzien waarvoor wij maatwerk leveren. Dit betekent dat er zowel lange leerlijnen als korte reeksen ontwikkeld worden waarbij de wensen, normen en waarden van de school in acht worden genomen. Wij beschikken over een groot bereik en brengen ruim 3.000 leerlingen per jaar in uiteenlopende vormen met kunst in contact. 

Om welke podiumkunstdiscipline het ook gaat, TIJ stelt de leefwereld van het kind centraal. Het delen van de eigen belevingswereld ontluikt creativiteit en maakt ruimte voor gezamenlijk plezier. Het geeft de gelegenheid eigen meningen en visies te vormen. Elkaar durven te bevragen, naar elkaar te luisteren en samenwerkingen aan te gaan. Begrip te genereren en hun plaats in de maatschappij te verduidelijken. Kunst laat kinderen verwonderen en nieuwe paden bewandelen op het gebied van oplossingsgerichtheid. Vaardigheden die het onderwijs verdieping en verbreding bieden waardoor wij een waardevolle bijdrage aan de werkdrukverlaging leveren.